...

بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

با گسترش رسانه های اجتماعی در فضای مجازی پیدا کردن مشتری برای کالاها و معرفی خدمات در این محیط روز به روز پیچیده تر و تخصصی تر از قبل شده است و علمی با نام بازاریابی شبکه های اجتماعی بوجود امده است که با تحلیل فعالیت کاربران محتوایی را که به آن علاقه بیشتری نشان میدهند و یا کسب و کارهایی که مورد نیاز آنهاست را در منطقه جغرافیای ایشان به آنها عرضه می نماید .

مقالات