...

تعرفه سرویس ها و خدمات وبوکد

تعرفه سرویس ها و خدمات وبوکد

تعرفه سرویس ها و خدمات وبوکد به صورت مصوب و با تایید مدیریت و مسئولین هر بخش تعیین می شود و قبل از انشار با بررسی های میدانی و نظری این اطمینان حاصل می شود که نرخ های ارائه شده منصفانه و دقیق باشد چرا که ما برای مشتریانمان احترام می گذاریم .

مقالات